Kraj

Czas
dostawy

0-30 kg

Austria 3 - 4 dni 72 zł
Belgia 3 - 4 dni 72 zł
Czechy 2 - 3 dni 68 zł
Dania 3 - 4 dni 78 zł
Estonia 3 - 4 dni 86 zł
Finlandia 4 - 5 dni 108 zł
Francja 3 - 4 dni 108 zł
Grecja 4 - 5 dni 110 zł
Hiszpania 4 - 5 dni 108 zł
Holandia 3 - 4 dni 84 zł
Irlandia 4 - 5 dni 110 zł
Litwa 2 - 3 dni 70 zł
Luksemburg 3 - 4 dni 87 zł
Łotwa 2 - 3 dni 83 zł
Niemcy 2 - 3 dni 64 zł
Portugalia 4 - 5 dni 110 zł
Rumunia 4 - 5 dni 100 zł
Słowacja 2 - 3 dni 68 zł
Słowenia 4 - 5 dni 108 zł
Szwecja 3 - 4 dni 108 zł
Węgry 3 - 4 dni 87 zł
Wielka Brytania 3 - 4 dni 87 zł
Włochy 4 - 5 dni 101 zł

nr konta dla wysyłek zagranicznych  PL11 1950 0001 2006 0591 9495 0002 SWIFT: IEEAPLPAXXX